artykuł nr 1

Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń w budynku, oraz sprzątania i utrzymania czystości powierzchni zewnętrznych Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty - 01 IT 2016376 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprostowanie Informacji z dnia 18 października 2016 r 342 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert354 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. 2 i 6 do SIWZ - 12.10.2016 r.426 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
2016-10-12 odpowiedzi udzielone wykonawcom224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja dotycząca zmiany treści załączników z dnia 12.10.2016 r.-1187 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 2 i 6 do SIWZ - 12.10.2016 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik numer 2, 6 - Formularz ofert (po zmianie 10 października 2016)17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3, 4, 5 - Oświadczenia po zmianie 6 października 2016 r47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
wzór umowy35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ tekst jednolity po zmianie 10 października 2016 r62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 10 października 2016 r.300 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
2016-10-10 odpowiedzi udzielone wykonawcom313 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie nr 320903188 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie treści SIWZ15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3, 4, 5 - Oświadczenia po zmianie 6 października 2016 r47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2, 6 - Formularz ofert po zmianie 6 października 2016 r.157 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ tekst jednolity po zmianie 6 października 2016 r.58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 6 października 2016 r.18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o zmianie SIWZ17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
załączniki 3, 4, 5 - Oświadczenia47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 2, 6 - Formularz ofert57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do IPU - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z istotnymi postanowieniami umowy 309 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - Istotne postanowienia umowy (wzór umowy)28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego poszukuje osoby na stanowiskoSPECJALISTA\SPECJALISTKA DS. PROMOCJI i PR

obrazek