artykuł nr 1

Realizacja 26 filmów instruktażowych (maksymalnie 5-minutowych), prezentujących ćwiczenia teatralne wykonane przez prowadzącego warsztaty z grupą dzieci lub młodzieży, przeprowadzanych w przedszkolu lub szkole dla Instytutu Teatralnego przy ul. Jazdów 1 w Warszawie.

artykuł nr 2

Świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia i monitorowania nieruchomości położonej przy ul. Jazdów 1 w Warszawie na potrzeby Instytutu Teatralnego

artykuł nr 3

Warszawa: Monitoring prasy i internetu

artykuł nr 4

Przebudowa pomieszczeń czytelni na parterze oraz części pomieszczeń biurowych na I piętrze, wymiana drzwi w piwnicy na ognioodporne w budynku Instytutu Teatralnego przy ul. Jazdów 1 w Warszawie.