artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na "Usługi monitorowania prasy polskiej i Internetu oraz dostarczania wycinków prasowych w formie rzeczywistej i elektronicznej z zakresu bieżącego życia teatralnego."

artykuł nr 2

Przetarg na "Dostawę sprzętu multimedialnego z podziałem na 2 zadania”

artykuł nr 3

Przetarg na "Kompleksową usługę sprzątania pomieszczeń w budynku oraz sprzątanie i utrzymanie czystości powierzchni zewnętrznych Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego" IT/2/2019

artykuł nr 4

Świadczenie usług rezerwacji i wykupu miejsc noclegowych

Informujemy, że  termin składania ofert to 8.10.2019 r

artykuł nr 5

Przetarg na "Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych "Świadczenie usług rezerwacji i wykupu miejsc noclegowych"