artykuł nr 1

Dział Współpracy z Zagranicą

kierowniczka Działu Współpracy z Zagranicą
dr Krystyna Mogilnicka
tel. +48 698 517 579
kmogilnicka@instytut-teatralny.pl


koordynatorka projektów międzynarodowych
Karolina Wyrzykowska
tel. +48 733 667 661
zrti@instytut-teatralny.pl


manager projektu
[PQ Praskie Quadriennale 2023]
Anna Rudek-Śmiechowska
asmiechowska@instytut-teatralny.pl


specjalistka ds. projektów międzynarodowych
Karolina Dziełak-Żakowska
tel. +48 575 730 402
kzakowska@instytut-teatralny.pl


koordynatorka projektów międzynarodowych
Maria Bogdaniuk
[nieobecna]