artykuł nr 1

Dział naukowo-wydawniczy

kierowniczka Działu Naukowo-Wydawniczego
[pełnomocnik dyrektora ds. projektów wydawniczych, zagranicznych i projektu Przestrzenie Sztuki]
Jadwiga Majewska
tel. +48 791 507 502
jmajewska@instytut-teatralny.pl


starszy specjalista ds. badań
Rafał Węgrzyniak
rwegrzyniak@instytut-teatralny.pl


młodsza koordynatorka projektów
Natalia Gryczka
ngryczka@instytut-teatralny.pl


koordynatorka projektów
Urszula Feluś
ufelus@instytut-teatralny.pl


koordynatorka projektów
Monika Myśliwiec
mmysliwiec@instytut-teatralny.pl