artykuł nr 1

Dział organizacji

kierowniczka Działu Organizacji
Olga Sobkowicz
tel. +48 570 001 113
osobkowicz@instytut-teatralny.pl


koordynatorka projektów
[Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej]
Maria Stępkowska
tel. +48 733 900 015
mstepkowska@instytut-teatralny.pl


biuro Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej
Adrianna Wolińska
tel. +48 730 115 150
awolinska@instytut-teatralny.pl


asystentka
[program Teatr Polska]
Agnieszka Gławińska
tel. +48 22 501 70 02
aglawinska@instytut-teatralny.pl


koordynatorka projektów
[konkurs Klasyka Żywa, program OFF Polska]
Katarzyna Pilarska
tel. +48 733 916 116
kpilarska@instytut-teatralny.pl


biuro Konkursu KLASYKA ŻYWA
Karolina Wyrzykowska
tel. +48 730 120 127
kwyrzykowska@instytut-teatralny.pl


koordynatorka projektów
Katarzyna Rutkowska
tel. +48 883 600 503
krutkowska@instytut-teatralny.pl