artykuł nr 1

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://instytutteatralny.eb2b.com.pl

artykuł nr 2

Plan zamówień