artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienia z zakresu działalności kulturalnej - "JAK PRZESTAŁEM BYĆ IDEALNY"

artykuł nr 2

Świadczenie usług sprzątania

1. Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem:  https://instytutteatralny.eb2b.com.pl  (dalej jako Platforma Zakupowa lub Platforma).

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://instytutteatralny.eb2b.com.pl

artykuł nr 3

Świadczenie usług ochrony

1. Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem: https://instytutteatralny.eb2b.com.pl (dalej jako Platforma Zakupowa lub Platforma). 2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://instytutteatralny.eb2b.com.pl
artykuł nr 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienia z zakresu działalności kulturalnej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

obrazek