główna zawartość
artykuł nr 1

Dział Współpracy z Zagranicą

kierowniczka działu współpracy z zagranicą

Edyta Zielnik
tel. +48 22 745 10 30
fax. +48 506 730 402
edyta.zielnik@instytut-teatralny.pl


koordynatorka projektów międzynarodowych

Krystyna Mogilnicka
tel. +48 22 745 10 30
fax. +48 698 517 579
kmogilnicka@instytut-teatralny.pl


koordynatorka projektów międzynarodowych

Maria Bogdaniuk
tel. +48 733667661
zrti@instytut-teatralny.pl