główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Zamówienia - rok 2020

Plan zamówień publicznych na rok 2020

Utworzony: 2020-03-18 | Zmodyfikowany: 2020-03-18 13:39

2. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Łukasz Orłowski e-mail: lorlowski@instytut-teatralny.pl

Utworzony: 2012-10-03 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 12:39

3. Dział Naukowo-Wydawniczy

Dział naukowo-wydawniczy

Jadwiga Majewska - osoba kierująca tel. +48 696 332 906 jmajewska@instytut-teatralny.pl

Utworzony: 2014-04-15 | Zmodyfikowany: 2020-03-05 16:16

4. Dział Komunikacji i Promocji

Dział Komunikacji i Promocji

kierownik Łukasz Orłowski tel. +48 604 102 721 fax. +48 22 501 70 24 lorlowski@instytut-teatralny.pl specjalistka ds. promocji Maja Raczyńska-Kaczmarek tel. +48 730 121 413 mraczynska@instytut-teatralny.pl specjalistka ds. promocji Kamila Paprocka tel. +48 22 501 70 03 fax. +48 22 501 70 24 kpaprocka@instytut-teatralny.pl specjalistka ds. promocji Katarzyna Pilarska tel. +48 575 120 126 kpilarska@instytut-teatralny.pl

Utworzony: 2012-10-05 | Zmodyfikowany: 2020-02-11 08:57

5. Zamówienia - rok 2019

Przetarg na "Dostawę sprzętu multimedialnego z podziałem na 2 zadania”

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-12-12 13:50

6. Zamówienia - rok 2019

Przetarg nieograniczony na "Usługi monitorowania prasy polskiej i Internetu ora...

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 10:49

7. e-teatr.pl

e-teatr.pl

Danuta Labijak - sekretarz redakcji 80-958 Gdańsk 50 tel. +48 609 299 055 dlabijak@instytut-teatralny.pl Monika Brand - redaktor tel. +48 667 383 343 mbrand@instytut-teatralny.pl redaktor Katarzyna Skręt tel. +48 696 287 352 kskret@instytut-teatralny.pl Ewa Prokopczuk - redaktor tel. +48 667 383 363 eprokopczuk@instytut-teatralny.pl

Utworzony: 2014-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-11-14 10:08

8. Dyrekcja

Dyrekcja

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz - dyrektor tel. +48 22 501 70 02 sekretariat@instytut-teatralny.pl Jarosław Cymerman - zastępca dyrektora ds. programowych jcymerman@instytut-teatralny.pl Dorota Głowacka - zastępca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych dglowacka@instytut-teatralny.pl

Utworzony: 2012-10-05 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 10:31

9. Zamówienia - rok 2019

Przetarg na "Kompleksową usługę sprzątania pomieszczeń w budynku oraz sprzątani...

Utworzony: 2019-10-11 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 10:23

10. Zamówienia - rok 2019

Przetarg na "Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138o ustawy z...

Utworzony: 2019-09-27 | Zmodyfikowany: 2019-10-18 16:03

11. Zamówienia - rok 2019

Świadczenie usług rezerwacji i wykupu miejsc noclegowych

Informujemy, że termin składania ofert to 8.10.2019 r

Utworzony: 2019-10-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 12:17

12. Zamówienia - rok 2019

Przetarg na "Kompleksową usługę sprzątania pomieszczeń w budynku oraz sprzątani...

Utworzony: 2019-09-25 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 12:05

13. Dział Encyklopedii Teatru Polskiego

Dział Encyklopedii Teatru Polskiego

kierownik/pełnomocnik ds. utworzenia w Instytucie Teatralnym Centrum Kompetencji Cyfryzacji Zbiorów Teatralnych Dorota Buchwald tel. +48 22 501 70 08 dbuchwald@instytut-teatralny.pl współpracownik Janusz Legoń legon.etp@instytut-teatralny.pl współpracowniczka Ewa Hevelke

Utworzony: 2019-08-22 | Zmodyfikowany: 2019-08-23 11:08

14. Dział Współpracy z Zagranicą

Dział Współpracy z Zagranicą

kierowniczka działu współpracy z zagranicą Edyta Zielnik tel. +48 22 745 10 30 fax. +48 506 730 402 edyta.zielnik@instytut-teatralny.pl koordynatorka projektów międzynarodowychKrystyna Mogilnickatel. +48 22 745 10 30fax. +48 698 517 579kmogilnicka@instytut-teatralny.pl

Utworzony: 2014-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-08-22 10:56

15. Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Utworzony: 2016-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-08-22 10:19

16. Pracownia Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej

Pracownia Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej

kierownik Monika Krawul tel. +48 22 501 70 11 fax +48 22 501 70 10 monika.krawul@instytut-teatralny.pl starszy kustosz, Galeria IT Magdalena Kulesza tel. +48 22 501 70 07 mkulesza@instytut-teatralny.pl starszy kustosz (dokumentacja bieżąca, projekty krajowe i międzynarodowe) Monika Żytkowiak tel. +48 22 501 70 11 monika.zytkowiak@instytut-teatralny.pl dokumentalista (dokumentacja bieżąca) Paulina Myśliwiec tel. +48 22 201 13 paulina.mysliwiec@instytut-teatralny.pl dokumentalista (dokumentacja...

Utworzony: 2012-10-05 | Zmodyfikowany: 2019-08-20 15:07

17. Statut

Statut Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego

Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zwany dalej „Instytutem”, jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) zwanej dalej „ustawą”, 2) zarządzenia Nr 16 Ministra Kultury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w War...

Utworzony: 2012-10-05 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 13:09

18. Zamówienia - rok 2019

Projekt "Lato w teatrze"

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 13:43

19. Zamówienia - rok 2019

Plan zamówień publicznych 2019

Utworzony: 2019-04-25 | Zmodyfikowany: 2019-04-25 13:23

20. Zamówienia - rok 2018

Przetarg na świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia i monitorowania nieruchomośc...

Ogłoszenie o zamówieniu usług ochrony i monitorowania nieruchomości: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=afe59702-b86e-49d3-bf08-314eab7812f6.

Utworzony: 2018-11-28 | Zmodyfikowany: 2018-12-19 13:21