główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Zamówienia - rok 2021

Świadczenie usług sprzątania

1. Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem: https://instytutteatralny.eb2b.com.pl (dalej jako Platforma Zakupowa lub Platforma). 2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://instytutteatralny.eb2b.com.pl

Utworzony: 2021-11-24 | Zmodyfikowany: 2021-11-24 11:51

2. Zamówienia - rok 2021

Świadczenie usług ochrony

Utworzony: 2021-11-22 | Zmodyfikowany: 2021-11-24 11:16

3. OFF Polska

Program OFF Polska rozstrzygnięty | Lista beneficjentów

Po analizie i ocenie 134 pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym wniosków, harmonogramów i kosztorysów, Zespół Sterujący programu OFF Polska w składzie: Elżbieta Wrotnowska-Gmyz (przewodnicząca), Katarzyna Knychalska, Grzegorz Kondrasiuk, Piotr Tomaszuk, Ewa Zbroja, zdecydował o przyznaniu dofinansowań 22 projektów. Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonej tabeli.

Utworzony: 2021-08-09 | Zmodyfikowany: 2021-08-10 14:18

4. Zamówienia - rok 2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienia z zakresu działalności kulturalnej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utworzony: 2021-08-02 | Zmodyfikowany: 2021-08-02 08:51

5. Teatr Polska

Teatr Polska 2021

Utworzony: 2021-05-17 | Zmodyfikowany: 2021-07-27 14:41

6. OFF Polska

OFF Polska

Ogłaszamy nabór wniosków do OFF Polska – nowego programu dla teatrów nieinstytucjonalnych, finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Został on przygotowany z myślą o teatrach i grupach teatralnych działających w obszarze teatru alternatywnego, offowego, niezależnego, które posiadają status organizacji pozarządowej. Dofinansowania będą obejmowały produkcję, dokumentację, promocję i eks...

Utworzony: 2021-06-15 | Zmodyfikowany: 2021-06-15 22:26

7. Zamówienia - rok 2020

Druk książki Ewa Bułhak „Legenda Grzegorzewskiego”

Przedmiotem zamówienia, jest druk książki Ewa Bułhak „Legenda Grzegorzewskiego” UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2021 r. o godz. 14:00 UWAGA! Zmiana specyfikacji na wymagania jak poniżej: Objętość: 336 stron. Rozmiar: 140mm x 205 mm Rozmiar okładki do ustalenia przez Wykonawcę na etapie wykonywania w umowy (do zatwierdzenia przez Zamawiającego) w oparciu o rozmiar i ilość stron. Okładka twarda, MAT, w kolorze, zaokrąglony grzbiet. G...

Utworzony: 2021-05-19 | Zmodyfikowany: 2021-05-24 16:08

8. Oferty pracy

Specjalista / specjalistka ds. obsługi Funduszu Wsparcia Kultury

Poszukujemy osoby, która dołączy do naszego Zespołu jako specjalista/specjalistka ds. obsługi Funduszu Wsparcia Kultury i zajmie się przeprowadzaniem naboru wniosków (kontakt mailowy i telefoniczny z wnioskodawcami), w tym: • rejestracja wniosków, sprawdzenie wniosków pod względem formalnym, • przygotowanie umów, • współpraca z beneficjentami Funduszu Wsparcia Kultury, • rozliczanie umów. Wymagania: • doświadczenia zawodowe związane z pracą w instytucjach kultury, org...

Utworzony: 2020-08-28 | Zmodyfikowany: 2021-05-07 18:56

9. Lato w teatrze

Lato w teatrze 2021

Utworzony: 2021-02-24 | Zmodyfikowany: 2021-05-07 18:54

10. Zamówienia - rok 2020

Plan postępowań

Utworzony: 2021-03-03 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 11:41

11. Zamówienia - rok 2020

Świadczenie usług rezerwacji i wykupu miejsc noclegowych.

Przedmiotem zamówienia, jest wyszukiwanie, dokonywanie rezerwacji i wykup wraz z dostarczeniem voucherów dotyczących pobytów z noclegami w hotelach w kraju i zagranicą oraz hostelach w kraju wraz z usługami dodatkowymi świadczonymi w ramach kompleksu hotelowego, przy optymalnym wyborze hotelu pod względem ceny, standardu i lokalizacji

Utworzony: 2020-12-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 06:55

12. Zamówienia - rok 2020

Usługa sprzątania powierzchni w budynku oraz sprzątanie i utrzymanie czystości powie...

Utworzony: 2020-12-18 | Zmodyfikowany: 2020-12-31 10:57

13. Zamówienia - rok 2020

Przetarg na "Druk i dostawę 2 tomów z serii Dramatopisanie"

Utworzony: 2020-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-12-22 13:56

14. Zamówienia - rok 2020

Przetarg na "Druk i dostawę albumu"

Utworzony: 2020-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-12-04 09:38

15. Fundusz Wsparcia Kultury

Fundusz Wsparcia Kultury

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW (zwane dalej „ogłoszeniem”) I. Ogłoszenie o naborze wniosków i podstawa prawna Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca (zwanego dalej „rozporządzeniem”), wydanego na podstawie art. 65 ust. 29 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdział...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-13 20:29

16. Dział Współpracy z Zagranicą

Dział Współpracy z Zagranicą

kierowniczka działu współpracy z zagranicą Edyta Zielnik tel. +48 22 745 10 30 fax. +48 506 730 402 edyta.zielnik@instytut-teatralny.pl koordynatorka projektów międzynarodowych Krystyna Mogilnicka tel. +48 22 745 10 30 fax. +48 698 517 579 kmogilnicka@instytut-teatralny.pl koordynatorka projektów międzynarodowych Maria Bogdaniuk tel. +48 733667661 zrti@instytut-teatralny.pl

Utworzony: 2014-04-15 | Zmodyfikowany: 2020-08-10 14:54

17. Dział Naukowo-Wydawniczy

Dział naukowo-wydawniczy

Jadwiga Majewska - osoba kierująca tel. +48 696 332 906 jmajewska@instytut-teatralny.pl Rafał Węgrzyniak tel. +48 500 893 908 rwegrzyniak@instytut-teatralny.pl

Utworzony: 2014-04-15 | Zmodyfikowany: 2020-08-10 14:51

18. Dział Pedagogiki Teatru

Dział pedagogiki teatru

kierowniczka Justyna Czarnota tel. +48 22 501 70 20 fax. +48 534 103 020 justyna.czarnota@instytut-teatralny.pl specjalistka ds. edukacji Magdalena Szpak tel. +48 22 501 70 20 fax. +48 22 501 70 24 mszpak@instytut-teatralny.pl starsza specjalistka ds. edukacji Justyna Sobczyk tel. +48 22 501 70 20 fax. +48 22 501 70 24 jsobczyk@instytut-teatralny.pl asystentka Lata w teatrze Joanna Krukowska tel. +48 22 501 70 20 fax. +48 22 501 70 24 jkrukowska@instytut-teatralny.pl asystentka Lata w teatrze...

Utworzony: 2014-04-15 | Zmodyfikowany: 2020-08-10 14:47

19. Pracownia Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej

Pracownia Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej

kierownik Monika Krawul tel. +48 22 501 70 11 fax +48 22 501 70 10 monika.krawul@instytut-teatralny.pl starszy kustosz, Galeria IT Magdalena Kulesza tel. +48 22 501 70 07 mkulesza@instytut-teatralny.pl starszy kustosz (dokumentacja bieżąca, projekty krajowe i międzynarodowe) Monika Żytkowiak tel. +48 22 501 70 11 monika.zytkowiak@instytut-teatralny.pl dokumentalista (dokumentacja bieżąca) Paulina Myśliwiec tel. +48 22 201 13 paulina.mysliwiec@instytut-teatralny.pl dokumentalista (dokumentacja...

Utworzony: 2012-10-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-10 14:38

20. Dział Komunikacji i Promocji

Dział Komunikacji i Promocji

kierownik Łukasz Orłowski tel. +48 604 102 721 fax. +48 22 501 70 24 lorlowski@instytut-teatralny.pl specjalistka ds. promocji Maja Raczyńska-Kaczmarek tel. +48 730 121 413 mraczynska@instytut-teatralny.pl specjalistka ds. promocji Kamila Paprocka tel. +48 22 501 70 03 fax. +48 22 501 70 24 kpaprocka@instytut-teatralny.pl specjalistka ds. promocji Justyna Woźniak jwozniak@instytut-teatralny.pl specjalistka ds. promocji Katarzyna Pilarska tel. +48 575 120 126 kpilarska@instytut-teatralny.pl sp...

Utworzony: 2012-10-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-10 14:35