główna zawartość
artykuł nr 1

Pracownia Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej

kierownik

Monika Krawul

tel. +48 22 501 70 11
fax +48 22 501 70 10
monika.krawul@instytut-teatralny.pl


starszy kustosz, Galeria IT

Magdalena Kulesza

tel. +48 22 501 70 07
mkulesza@instytut-teatralny.pl


starszy kustosz (dokumentacja bieżąca, projekty krajowe i międzynarodowe)

Monika Żytkowiak

tel. +48 22 501 70 11
monika.zytkowiak@instytut-teatralny.pl


dokumentalista (dokumentacja bieżąca)

Paulina Myśliwiec

tel. +48 22 201 13
paulina.mysliwiec@instytut-teatralny.pl


dokumentalista (dokumentacja bieżąca)

Katarzyna Dziedzic

el. +48 22 501 70 13
katarzyna.dziedzic@instytut-teatralny.pl


dokumentalista (dokumentacja bieżąca)

Agnieszka Wielecka

tel. +48 22 501 70 11
agnieszka.wielecka@instytut-teatralny.pl


dokumentalista (archiwum fotograficzne)

Ewa Wilczewska

tel. +48 22 501 70 06
ewa.wilczewska@instytut-teatralny.pl


dokumentalista

Agata Łukaszewicz
alukaszewicz@instytut-teatralny.pl


dokumentalista
Krystyna Szymańska
tel. +48 22 501 70 11
kszymańska@instytut-teatralny.pl


Pracownia filmowa - starszy specjalista

Michał Januszaniec

tel. +48 22 501 70 36


Pracownia filmowa - specjalista

Przemysław Pypeć

tel. +48 22 501 70 37