główna zawartość
artykuł nr 1

Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń w budynku, oraz sprzątania i utrzymania czystości powierzchni zewnętrznych Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Załączniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 21 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 57 KB
Załącznik nr 1 - Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) 28 KB
Załącznik nr 1 do IPU - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z istotnymi postanowieniami umowy 309 KB
załącznik nr 2, 6 - Formularz ofert 57 KB
załączniki 3, 4, 5 - Oświadczenia 47 KB
Informacja o zmianie SIWZ 17 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach 58 KB
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 6 października 2016 r. 18 KB
SIWZ tekst jednolity po zmianie 6 października 2016 r. 58 KB
Załącznik nr 2, 6 - Formularz ofert po zmianie 6 października 2016 r.1 57 KB
Załącznik nr 3, 4, 5 - Oświadczenia po zmianie 6 października 2016 r 47 KB
Wyjaśnienie treści SIWZ 15 KB
Ogłoszenie nr 320903 188 KB
2016-10-10 odpowiedzi udzielone wykonawcom 313 KB
Informacja o zmianie SIWZ z dnia 10 października 2016 r. 300 KB
SIWZ tekst jednolity po zmianie 10 października 2016 r 62 KB
wzór umowy 35 KB
Załącznik nr 3, 4, 5 - Oświadczenia po zmianie 6 października 2016 r 47 KB
Załącznik numer 2, 6 - Formularz ofert (po zmianie 10 października 2016) 17 KB
Załącznik 2 i 6 do SIWZ - 12.10.2016 r. 21 KB
Informacja dotycząca zmiany treści załączników z dnia 12.10.2016 r.-1 187 KB
2016-10-12 odpowiedzi udzielone wykonawcom 224 KB
Zał. 2 i 6 do SIWZ - 12.10.2016 r. 426 KB
Informacja z otwarcia ofert 354 KB
Sprostowanie Informacji z dnia 18 października 2016 r 342 KB
Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty - 01 IT 2016 376 KB
artykuł nr 2

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego poszukuje osoby na stanowiskoSPECJALISTA\SPECJALISTKA DS. PROMOCJI i PR

obrazek
Załączniki:
SPECJALISTA DS. PROMOCJI i PR 195 KB