główna zawartość
artykuł nr 1

Program OFF Polska rozstrzygnięty | Lista beneficjentów

22 projekty otrzymały dofinansowanie w ramach I edycji programu OFF Polska. Łączna kwota wszystkich dofinansowań to 1,5 mln zł.

artykuł nr 2

OFF Polska

Ogłaszamy nabór wniosków do OFF Polska – nowego programu dla teatrów nieinstytucjonalnych, finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Został on przygotowany z myślą o teatrach i grupach teatralnych działających w obszarze teatru alternatywnego, offowego, niezależnego, które posiadają status organizacji pozarządowej. Dofinansowania będą obejmowały produkcję, dokumentację, promocję i eksploatację zgłaszanych projektów. Budżet programu to 1,5 mln zł.

Program OFF Polska ma wspierać twórców teatru niezależnego i offowego poprzez umożliwianie im poszukiwań twórczych i realizację autorskich projektów artystycznych. Celem jest także profesjonalizacja teatrów niezależnych i offowych w obszarze produkcji, dokumentacji i promocji spektakli, co pozwoli im dotrzeć do widzów oraz poszerzyć grono odbiorców.

Wniosek zawierający koncepcję spektaklu oraz kosztorys należy przesyłać do Instytutu Teatralnego pocztą tradycyjną i mailowo na adres offpolska@instytut-teatralny.org do 16 lipca 2021r. Minimalna kwota całkowita wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 tys. zł, a maksymalna 90 tys. zł, przy czym budżet powinien obejmować produkcję, promocję, dokumentację i eksploatację spektaklu.

Zespół Sterujący oceni i wybierze projekty, które uzyskają dofinansowanie oraz ogłosi werdykt do 9 sierpnia 2021. Realizacja dofinansowanych projektów zaplanowana jest na okres od 23 sierpnia do 30 listopada 2021.

Załączniki:
Regulamin OFF Polska 206 KB
Wniosek 14 KB
Kosztorys 74 KB