główna zawartość
artykuł nr 1

Dane teleadresowe

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa
tel. +4822 501 70 27
@: it@instytut-teatralny.pl

NIP: 526-27-07-950
RIK nr 54/03